PROF.DOG har ett etablerat samarbete med leg. djurs-
juksköterska Juliet Hyslop Graham, ägare av Hyslop’s
Hundeunivers.
Juliet är leg. djursjuksköterska med stor erfarenhet och
hög yrkesmässig kompetens med specialinriktning mot
utfodring. Hon ger professionell rådgivning om foder
och utfodring av både hårt arbetande hundar och fa-
miljehundar.
Juliet berättar att ett hundfoder skall uppfylla högt
ställda kvalitetsmässiga krav utan att vara orimligt dyrt.
Trots att hundfoder över tiden blir en betydande post i
hundägarens ekonomi, är det viktigt att använda ett
foder som både uppfyller alla de kvalitets- och miljö-
mässiga krav man ställer, samtidigt som det har en re-
alistisk prisbild. Ingen hund- eller kattägare vill göra av-
kall på kvalitén bara för att spara på kostnaderna.
PROF.DOG är ett Super Premium foder som uppfyller
alla dessa krav.
PROF.DOG använder endast råvaror av högsta kvalitet
och recepten är framtagna av en av Danmarks ledande
foderforskare, som samarbetar med FEDIAF, som är en
europeisk organisation där de större foderproducen-
terna utväxlar forskningsresultat, och utifrån dessa
etablerar gränsvärden och kvalitetsstandard för de rå-
varor som används i produktionen.
Juliet står till förfogande för PROF.DOG’s återförsäljare
med råd och vägledning om utfodring.
Veterinärt stöd till återförsäljare