Alla PROF.DOG foder är utvecklade enligt de se-
naste forskningsrönen, i samarbete med Dan-
marks ledande näringsforskare inom hund- och
kattfoder. Vi följer utvecklingen och uppdaterar
våra recept löpande när forskningen påvisar nya
resultat. Så du kan känna dig helt trygg när du an-
vänder PROF.DOG foder.
Alla råvaror är noga utvalda och av hög kvalitet.
Köttet, riktigt kött, är torkat innan vägning. Däri-
genom säkras att den angivna andelen kött ver-
kligen är kött och inte delvis vatten. Dessutom
säkerställer det att hundarna eller katterna verkli-
gen får de bästa och naturliga proteinerna, ol-
jorna, vitaminerna och mineralerna ur de enbart
danska kvalitetsråvarorna, som är garanterat
GMO-fria.
Den höga kvaliteten märks genom det höga bio-
logiska värde, det vill säga höga smältbarheter
som gäller för alla fodervarianterna. Det innebär
mindre fodermängder för att uppnå behov och
mättnad hos hunden eller katten – och det blir
mindre att samla upp efter dem.
Alla PROF.DOG produkter har ett naturligt innehåll
av glukosamin och condroitin, som är mycket vik-
tiga ämnen för upprätthållandet av sunda ledfunk-
tioner.
PROF.DOG är ett professionellt kvalitetsfoder du
kan lita på och tryggt utfodra din hund med i hela
dess liv. Från fosterstadiet genom din dräktiga tik,
till den äldre och kanske senare riktigt gamla och
lite skröplige trotjänaren.
Du finner det lämpliga fodret för just din hund eller
katt i vårt breda sortiment:
Puppy
till valpen och den växande hunden;
Adult
till den vuxna familjehunden;
Grain Free
till hunden med lite känslig mage;
Light
till den lite äldre hunden eller den med låg
aktivitetsnivå;
Performance
till den arbetande hunden;
Arctic
till den mycket hårt arbetande hunden;
Lamb & Rice
till hunden som är överkänslig
eller intolerant för vanliga foder;
Bone & Joint
till äldre hundar eller med hundar
som visar tecken skelett och ledproblem;
Cat
till familjekatten;
Kitten
till kattungen.
Du kan läsa mer om våra produkter på vår hem-
sida
eller
PROF.DOG används av professionella hundförare
och uppfödare över hela Skandinavien.
Genom att utfodra din hund eller katt med
PROF.DOG ger du dem en korrekt, väl samman-
satt kost, vilket är förutsättningen för en hög livs-
kvalitet och ett långt liv.
PROF.DOG är ett SUPER PREMIUM foder – vi
kan ändå hålla våra priser på en förnuftig nivå
genom att minimera våra marknadsföringskost-
nader, till glädje för dig och för oss.
Alla återförsäljare har tillgång till veterinärrådgiv-
ning om utfodring, så de kan ge dig den bästa
vägledningen om alla våra fodervarianter. Du kan
också kontakta oss direkt på
om du har frågor eller tankar kring utfodring.
Det är en glädje för oss att få vara med att ge din
hund eller katt de allra bästa förutsättningarna för
friskt och bra liv.
Bästa hälsningar
Prof.Dog Teamet
Allmänt om Prof.Dog foder