Beast Foder AB
Stor, liten, mittemellan, ung, växtvärk, gammal, energisk, lugn, ban-
tande, jaktlysten eller tjänstgörande.
Vi värderar alla hundars förutsättningar och livsstil lika mycket. Därför
erbjuder Beast Foder AB kost som passar din hund. Tillsammans med
experter har vi utvalt hundfoder av mycket hög kvalitet, med näringsrikt
kött som grund. När du ger din hund foder från oss är du säker på att
den får en korrekt sammansatt och näringsriktig kost, vilket ökar hun-
dens livskvalitet och förbättrar möjligheten till ett långt liv.
Beast - den bästa kosten för din hund.
I vårt växande sortiment av kvalitetsfoder, för både hundar och katter,
utgör PROF-DOG basen. Ett Super Premium foder av allra högsta kva-
litet.
Kontakta oss via
eller gå in på vår hemsida
om du vill veta mer om oss och vårt sortiment av
kvalitetsvaror till din hund eller katt. Där finner du också närmaste åter-
försäljare.
Vill du bli återförsäljare? Kontakta oss om saken så får du veta mer.
Beast Foder AB
Hängpilsgatan 5 · 426 77 Västra Frölunda
tel. +46 73 55 000 46 · email: